Výzkum a vývoj

Technický rozvoj

Neustálá a progresivní prosperita firmy IN-EKO Team je těsně provázána s průběžnou inovací vyráběných zařízení a vývojem nových produktů, které respektují vyšší požadavky na čistotu odpadních vod. Tyto inovace, vývoj a důsledný technický rozvoj firmy jsou spojeny se zaváděním nových výrobních technologií, umožňujících výrobu zařízení zohledňující podstatně vyšší kritéria jak na kvalitu a efektivitu, tak na odvrácení negativního vývoje v oblasti životního prostředí a souvisejících požadavků evropské unie.

V rámci technického rozvoje firmy IN-EKO Team probíhá zpracování podrobných analýz současných a budoucích kritérií v nejsledovanější oblasti – dostatku čisté vody. Tato kritéria naznačují směr dalšího vývoje, který může obsáhnout jen výrobky s nejvyššími technologickými možnostmi, dlouhou životností a minimálními nároky na údržbu.

Diskové filtry

Zařízení pro filtraci odpadních vod je jedním z hlavních výrobních programů firmy IN-EKO Team. Součástí těchto zařízení jsou bubnové filtry vyráběné téměř 20 let s maximální kapacitou 300 l/s a jemností filtrace 20 µm. Počet vyrobených filtrů již přesáhl počet dva tisíce kusů a jsou instalovány po celém světe.

Díky neustálému zdokonalování byla jako další vývojová řada navržena nová generace filtrů, jejichž hlavním znakem je diskový tvar filtrační plochy – DISKOVÉ FILTRY.

Tyto filtry se vyznačují hlavně čtyřnásobně větší, tedy rozměrnou filtrační plochou než bubnové filtry stejných a nepoměrně vnějších rozměrů. Tato skutečnost umožňuje podstatně zvýšit filtrační kapacitu při jemnosti filtrace až 10 µm. Filtry jsou vyráběny pro šířku betonového kanálu nebo ocelové vany až do 1,9 m, v kapacitní řadě podle počtu disků 4; 6; 10; 16; 24, s reálnou filtrační plochou od 7 m2 do 42 m2. Jejich optimální filtrační činnost je řízena plně elektronicky.

Několikaletým vývojem těchto filtrů byly do detailu propracovány technologické vlastnosti a snížena náročnost údržby těchto filtrů na minimum. Přednosti a definitivní řešení jednotlivých částí jsou chráněny patenty.

Firma IN-EKO Team je prvním výrobcem těchto filtrů v České republice a na Slovensku, z čehož vyplývá, že tento produkt je na současném trhu jedinečný a exkluzivní.

Stáhněte si prospekt k diskovým filtrům.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.