Kontakty

Bankovní spojení

ČSOB - Radlická 333/150, 150 57 Prague, Czech Republic
CZK
č.ú.: 105418200/0300
IBAN: CZ18 0300 0000 0001 0541 8200
SWIFT: CEKOCZPP

FIREMNÍ ZÁSADY BOJE PROTI PHISHINGU

Vážení zákazníci,
vzhledem k rostoucímu množství pokusů o podvod prostřednictvím phishingu informujeme všechny naše zákazníky, že společnost IN-EKO TEAM s.r.o. nezasílá e-maily s výzvou k platbě prostřednictvím odkazů směřujících na internetové stránky.

Prosíme, abyste se měli na pozoru před jakýmikoliv e-maily z účtů typu xx@in-eko.xx apod. s požadavky o platbu s ODLIŠNÝMI bankovními údaji od běžně používaných; v těchto případech Vás žádáme, abyste telefonicky kontaktovali svého obchodního nebo kontaktního zástupce společnosti IN-EKO TEAM s.r.o. a potvrdili si jejich pravost.

Abychom předešli možnému riziku, že se stanete obětí podvodu, Vás tímto informujeme, že jakékoli změně bankovních údajů bude striktně předcházet telefonát našeho obchodního zástupce.

sekretariát

kontaktní formulář