Integrované předčištění


Funkce:

 • mechanický stupeň čištění

Přednosti:

 • kompletní mechanické čištění na malém prostoru
 • velké množství programovatelných funkcí
 • vysoká účinnost
 • jednoduchá údržba
 • mimořádná spolehlivost a snadný servis
 • nízká cena
 • krátká doba realizace
 • investiční úspory

Variabilita:

 • řada velikostí dle průtoku od 5 do 250 l/s
 • proplach, odvodňení a lisování shrabků
 • možnost vynášení hrubých nečistot separovaně nebo do jedné popelnice
 • zachycení a proplach sedimentů, proplach a praní písku

malá řada

Multifunkční zařízení pro průtoky 5 – 30 l/s

 

MZ_253-BEZ-stinu.29

Kompaktní multifunkční zařízení slouží jako mechanický stupeň pro menší aplikace: separace shrabků a sedimentů s pískem z přitékající vody a jejich dopravu do kontejnerů. Podle místních požadavků a ekonomických hledisek je možno vyrobit multifunkční zařízení jen v základním provedení nebo se zvolenými dodatkovými funkcemi a pro různé průtoky.

Základní funkce:

 • lapání sedimentů (písek, štěrk)
 • zachytávání nečistot na česlích
 • doprava zachycených materiálů do kontejneru
 • integrovaný obtok

Funkce doplňkové:

 • promývání shrabků
 • odvodnění shrabků
 • proplach sedimentů
 • zateplení a vyhřívání

Vlastnosti:

 • možnost čerpaného i gravitačního nátoku
 • integruje všechny funkce hrubého předčištění
 • malý zástavbový prostor
 • průlinu česlic lze volit mezi 3 a 6 mm

Rozdělení:

MZ_I – Nejjednodušší typ zařízení. Shrabky z česlí i sedimenty s těžkými podíly jsou dopravovány do jednoho společného kontejneru.

MZ_I_5 – Qmax=5 l/s
MZ_I_10 – Qmax=10 l/s
MZ_I_20 – Qmax=20 l/s
MZ_I_30 – Qmax=30 l/s

MZ_II – Určen pro čistírny, kde je požadována separace shrabků do jednoho kontejneru a sedimentů (štěrk a písek) do druhého kontejneru.

Materiály ke stažení v pdf

Leták Multifunkční zařízení

velká řada

Multifunkční zařízení pro průtoky 35 – 260 l/s

 

MZ_163_15-ses.26-bez stinu

Kompaktní multifunkční zařízení slouží pro separaci hrubých nerozpuštěných komunálních nečistot, štěrku a písku z přitékající vody a jejich dopravu do kontejnerů. Podle místních požadavků a ekonomických hledisek je možno vyrobit multifunkční zařízení jen v základním provedení nebo se zvolenými dodatkovými funkcemi a pro různé průtoky.

Základní funkce:

 • lapání sedimentů (písek, štěrk)
 • zachytávání nečistot na česlích
 • doprava zachycených materiálů do kontejneru
 • integrovaný obtok

Funkce doplňkové:

 • promývání shrabků
 • lisování shrabků
 • praní písku
 • lapání a doprava tuků
 • zateplení a vyhřívání

Vlastnosti:

 • možnost čerpaného i gravitačního nátoku
 • integruje všechny možné funkce mechanického stupně čištění

Označení:

MZ_průtok [l/s] – Multifunkční zařízení velké řady je stavebnicovým způsobem sestaveno z jednotlivých komponentů, podobných běžným zařízením IN-EKO.

Na nátoku multifunkčního zařízení lze použít do průtoku 100 l/s česle šroubové přímé. Pro vyšší průtoky se standardně používají česle pásové.

např.:

 • MZ_50 – Qmax=100 l/s (lze použít česle šroubové přímé)
 • MZ_200 – Qmax=200 l/s (lze použít pouze česle pásové)

Materiály ke stažení v pdf

Leták Multifunkční zařízení

Katalogy ke stažení

Potřebujete více informací? Kontaktujte náš tým.