Separace a praní písku


Separace písku je na komunálních ČOV nezbytná pro ochranu strojního vybavení celé čistírny. Dále tak předcházíme tvorbě nežádoucích sedimentů v nádržích.

Separátor písku je zařízení, ve kterém dochází ke zpomalení proudění čerpané hydrosměsi a tím k sedimentaci částic o vyšších hmotnostech.

Částice jsou zbavovány organiky v integrované pračce písku. Zbylý sediment je dopravován šroubovým dopravníkem do kontejneru. Zařízení navazuje na lapák písku. Hydrosměs je zpravidla čerpána do separátoru písku mamutkou.

Vlastnosti:

 • v závislosti na nátoku lze odstranit písková zrna od velikosti 0,2 mm
 • hydraulicky vyvážená konstrukce předchází tvorbě zkratových proudů
 • integrované praní písku a plně automatický chod
 • vyrobeno z nerezavějící oceli

Separátor písku pro malé průtoky

 

SP_142.52-BEZstin.53

Funkce:

 • oddělování písku a jiných těžkých částic ze směsi vody a nerozpuštěných látek rozptýlených v této vodě
 • propírání separovaného materiálu čistou vodou

Přednosti:

 • v závislosti na nátoku lze odstranit písková zrna od velikosti 0,2 mm
 • hydraulicky vyvážená konstrukce předchází tvorbě zkratových proudů
 • integrované praní písku
 • plně automatický chod

 

Variabilita:

 • k dispozici je průtoková řada 5, 10 a 15 l/s
 • možnost zateplení – venkovní umístění separátoru

Materiály ke stažení v pdf

Separátor písku pro malé průtoky

Separátor písku pro velké průtoky

SPG_SEPARATOR_PISKU

Funkce:

 • je určen pro separaci písku a těžkých podílů z odpadní vody
 • nachází využití na komunálních čistírnách, v papírnách a jiných industriálních aplikacích
 • má výborné výsledky u vod s vysokým zatížením – vhodný pro průmyslové aplikace

Přednosti:

 • v závislosti na nátoku lze odstranit písková zrna od velikosti 0,2 mm
 • hydraulicky vyvážená konstrukce předchází tvorbě zkratových proudů
 • integrované praní písku
 • plně automatický chod
 • slouží jako ochrana strojního vybavení ČOV

Variabilita:

 • k dispozici je průtoková řada 15, 20 a 30 l/s
 • možnost zateplení – venkovní umístění separátoru
 • automatické řízení

Materiály ke stažení v pdf

Separátor písku pro velké průtoky

Katalogy ke stažení

Potřebujete více informací? Kontaktujte náš tým.