Jemné předčištění


Česle prutové kolmé

csp-194-20-sestava39-bezstin41-3

Funkce:

 • prutové česle kolmé jsou určeny pro předčištění komunálních a jiných odpadních vod
 • vhodné také pro průmyslové aplikace

Přednosti:

 • instalace vhodná i do malých a úzkých prostorů, nebo pokud je kanalizace ve velké hloubce
 • vysoce účinné pro odstraňování hrubých nečistot, zejména netkaných textilií a vláknitých materiálů
 • česle prutové kolmé lze také použít jako ochranu čerpadel v čerpacích jímkách
 • zachytávání a doprava shrabků
 • malá zástavbová plocha zařízení
 • značná variabilita způsobů napojení a délky dopravního šneku
 • plná automatizace provozu

Variabilita:

 • standardní průlina od 3 mm a více
 • kapacita do 40 l/s
 • možnost integrovaného lisu na shrabky

Materiály ke stažení v pdf:

Leták Prutové česle kolmé

Česle kruhové prutové
„brouk“

CKP_113_20.BEZstín.46

Funkce:

 • česle kruhové prutové jsou určeny pro předčištění komunálních a jiných vod
 • odstraňují tuhé nečistoty větší než 3 mm nebo 6 mm
 • nečistoty jsou odstraňovány až do velikosti 50 mm

Přednosti:

 • mimořádně odolné proti zanášení tukem a jinými látkami
 • malé rozměry zařízení
 • vlastní havarijní obtok
 • velká filtrační plocha
 • chráněný systém čištění otvorů vede k praktické nemožnosti ucpání

 

Variabilita:

 • vyrábí se ve velikostech pro 10, 20, 30 l/s
 • šířka mezer mezi česlicemi 3 nebo 6 mm
 • možnost zateplení – možnost řízení hladinovou sondou

Materiály ke stažení v pdf:

Česle kruhové prutové – „BROUK“

Česle šroubové
přímé

 

csp-194-20-sestava39-bezstin41-3

Funkce

 • zachytávání pevných částí (shrabků) z vody
 • rozplavování měkkých částí
 • odvodnění a lisování shrabků

Přednosti

 • jednoduchá konstrukce
 • vysoká úroveň variability
 • prostorová nenáročnost
 • plná automatizace provozu
 • nízká spotřeba provozní energie

Variabilita:

 • šířka kanálu od 0,3 – 0,6 m
 • průliny síta 3 a 6 mm
 • možnost integrovaného lisu
 • možnost proplachu shrabků

Materiály ke stažení v pdf:

Česle šroubové přímé

Česle šroubové kolmé

csk-030-21-bez-stinu4-1 (1)

Funkce:

 • česle šroubové kolmé jsou určeny pro předčištění komunálních a jiných odpadních vod
 • jsou vhodné na malé až střední aplikace

Přednosti:

 • zachytávání a doprava shrabků na nejmenší možné zástavbové ploše
 • značná variabilita způsobů napojení
 • integrovaný havarijní přepad
 • integrovaný lis
 • plná automatizace provozu

Variabilita:

 • odstraňují tuhé nečistoty větší než 3 mm nebo 6 mm
 • velice vhodné na čerpacích stanicích jako ochrana čerpadel

Materiály ke stažení v pdf:

Česle šroubové kolmé

Jaké česle použít pro předčištění odpadních vod?

Od česlí umístěných na přítoku do čistírny odpadních vod se očekává splnění základní funkce – oddělení všech pevných částí, jejichž nejméně jeden rozměr je menší než šířka průliny česlí a zajištění spolehlivosti vykonávání této funkce.

Žádné česle pro šířky kanálů do 600 mm nejsou speciálně konstruovány pro zachycování štěrku a písku, vlasů, vláken, textilií a tuků. Všechny tyto nežádoucí komponenty zkracují životnost česlí a způsobují větší nároky na servis.

Mezi jednotlivými česlemi jsou značné rozdíly mezi mírou uvedených vlivů podle obsahu uvedených škodlivých látek. Jsou čistírny, které mají v komunální vodě velké množství těchto potíže způsobujících látek.

Obecně platí, že u velkých čistíren nebo naopak malých mají přitékající nečistoty přibližně stejné rozměry, což je nevýhodné pro malé čistírny.
Z technologických důvodů je správný požadavek na malé průliny mezi česlicemi (6 nebo 3 mm). Česle s malými průlinami se ale snadno ucpou a mají menší skutečnou průtočnou plochu a špatně se vyrovnávají s dlouhodobým přetížením jak odpadní vodou, tak množstvím nečistot.

V praxi se používají dva systémy:

 • s přímým nátokem odpadní vody na česle z kanalizačního potrubí
 • s čerpací jímkou

Katalogy ke stažení

Potřebujete více informací? Kontaktujte náš tým.