Výrobní program

Mikrofiltrace a filtrace

Kompaktní multifunkční zařízení slouží jako mechanický stupeň pro menší aplikace: separace shrabků a sedimentů s pískem z přitékající vody a jejich dopravu do kontejnerů.
CSP_194_20-sestava.39-stin.42

Katalogy ke stažení

Integrované předčištění

Kompaktní multifunkční zařízení slouží jako mechanický stupeň pro menší aplikace: separace shrabků a sedimentů s pískem z přitékající vody a jejich dopravu do kontejnerů.
MZ_277_20-ses.14-stin

Katalogy ke stažení

Flotace

Kompaktní multifunkční zařízení slouží jako mechanický stupeň pro menší aplikace: separace shrabků a sedimentů s pískem z přitékající vody a jejich dopravu do kontejnerů.
fh-xv-039-stin357-1

Katalogy ke stažení

Katalogy ke stažení

Jemné předčištění

Kompaktní multifunkční zařízení slouží jako mechanický stupeň pro menší aplikace: separace shrabků a sedimentů s pískem z přitékající vody a jejich dopravu do kontejnerů.
CSP_194_20-sestava.39-stin.42

Katalogy ke stažení

Hrubé předčištění

Kompaktní multifunkční zařízení slouží jako mechanický stupeň pro menší aplikace: separace shrabků a sedimentů s pískem z přitékající vody a jejich dopravu do kontejnerů.
coarse-pre-treatment-unit

Katalogy ke stažení

Separace a praní písku

Kompaktní multifunkční zařízení slouží jako mechanický stupeň pro menší aplikace: separace shrabků a sedimentů s pískem z přitékající vody a jejich dopravu do kontejnerů.
sp-14252-stin

Katalogy ke stažení

Katalogy ke stažení

Sektorové katalogy

Potřebujete více informací? Kontaktujte náš tým.