Výrobní program

Mikrofiltrace a filtrace

Mikrosítové filtry jsou ideálním řešením pro filtraci znečištěné vody z čistíren odpadních vod a průmyslových podniků, např. papíren a textilního průmyslu, elektráren a tepláren, mlékáren, jatek, rybích farem, ZOO, ale také nátokových vod pro úpravu pitné vody a mnoha dalších provozů. Filtrační tkanina je k dispozici ve velikosti od 20 µm u Bubnového filtru až po 5 µm u Diskového filtru (vylepšená Intenzifikovaná verze Diskového filtru a Pile cloth filtr „ORSO“ jsou také k dispozici). "CLI-CLO" a "Segmenty" jsou patentované systémy, které šetří čas a náklady na údržbu. Níže se dozvíte, jak můžeme splnit vaše potřeby pomocí naší inovativní technologie.
CSP_194_20-sestava.39-stin.42

Katalogy ke stažení

Integrované předčištění

Naše poslední verze kompaktních Multifunkčních zařízení slouží jako mechanický stupeň kombinovaného předčištění pro malé i velké aplikace: odstranění shrabků, písku a těžkých podílů z přitékající vody a jejich následná doprava do kontejnerů. Může být volitelně vybaveno i odstraněním tuků.
MZ_277_20-ses.14-stin

Katalogy ke stažení

Flotace

Fyzikální flotace je proces umožňující odstranit z odpadní vody větší množství nerozpuštěných látek a tuků. Flotace se používá tam, kde nelze použít jiné metody filtrace a sedimentace. Typickými příklady jsou zahušťování přebytečného kalu v komunálních čistírnách odpadních vod (ČOV), čištění průmyslových odpadních vod aj.
fh-xv-039-stin357-1

Katalogy ke stažení

Katalogy ke stažení

Jemné předčištění

Česle slouží jako mechanická ochrana následných technologií ČOV. Nejčastěji čerpadel, aeračních elementů v biologickém stupni čištění atd. Česle rozdělujeme na jemné a hrubé. Hrubé mají lamely s průlinou od 20 mm. Jemné česle mohou být s lamelami anebo s perforovaným plechem, dle typu česlí a požadavku na velikost průliny.
CSP_194_20-sestava.39-stin.42

Katalogy ke stažení

Hrubé předčištění

Česle pásové jsou určeny k hrubému předčištění odpadních vod a transportu tříděného odpadu (shrabků vertikálním směrem). Hlavní výhody tohoto systému jsou vysoká účinnost předčištění; možnost transportu shrabků z větších hloubek, odstranění předmětů větších rozměrů, možnost větší konstrukční tolerance; výjimečná odolnost vynášecích lamel proti poškození; velmi nízké provozní náklady.
coarse-pre-treatment-unit

Katalogy ke stažení

Separace a praní písku

Separátor písku je zařízení určené k separaci písku z odpadní vody. Je vhodný jak pro komunální ČOV, tak pro průmyslové provozy. Mezi výhody tohoto systému patří odstranění pískových zrn o velikosti od 0,2 mm, hydraulicky vyvážená konstrukce eliminující tvorbu zkratových proudů či integrované praní písku.
sp-14252-stin

Katalogy ke stažení

Katalogy ke stažení

Sektorové katalogy

Potřebujete více informací? Kontaktujte náš tým.