Flotace

Fyzikální flotace je proces umožňující odstanit z odpadní vody větší množství nerozpuštěných látek. Užití flotace je na místě tam, kde nelze použít některý ze způsobů filtrace, sedimentace nebo je proces neekonomický (velké zdržení, atd.). Typickým příkladem je zahušťování přebytečného kalu na komunálních ČOV, separace látek z průmyslových odpadních vod atd. Výsledkem je tvorba husté pěny na hladině. Pěna je průběžně sbírána a odváděna. Pro zvýšení účinnosti procesu bývá obvyklé užití chemického srážení před samotnou flotací.

Vlastnosti:

 • zachytávání až 98 % nerozpuštěných látek
 • možnost provozu s chemickým srážením
 • plná automatizace provozu
 • vyrobeno z nerezavějící oceli

Flotační jednotka

Funkce:

 • fyzikální nebo fyzikálně-chemická flotace
 • tvorba zahuštěného čistírenského kalu
 • zachytávání nerozpuštěných látek s hustotou blízkou hustotě vody

Přednosti:

 • vysoká ekonomičnost provozu
 • optimální hydraulický tvar flotační nádrže
 • velká hustota odebíraného kalu
 • nízké investiční náklady
 • vysoká spolehlivost a dlouhá životnost

Variabilita:

 • různé velikosti podle požadavků a charakteru ČOV
 • optimalizace dle odebíraného materiálu
 • uzpůsobení konkrétním podmínkám

Ke stažení:

Kruhová flotace