Sektory a reference

Vyrobili jsme více jak 3000 zařízení, které najdete po celém světě

ČOV

Zařízení
Diskový filtr, typ 16FDO
Akce
Čerepovec, Rusko
Počet
6 ks
Popis aplikace
Dva z uvedených Diskových filtrů slouží k terciálnímu dočištění na místní ČOV, zbylé čtyři filtry jsou pak umístěny v místní továrně a slouží k filtraci dešťové vody.

Průtok
112 l/s
Látkové zatížení

30 mg/l
Filtrační tkanina
10 μm, PES

Zařízení
Prutové česle kolmé, typ 600_PCK_3635
Akce
Lomnička, Česká republika
Počet
1 ks
Popis aplikace
Zařízení je použito pro předčištění odpadních vod přitékajících na ČOV.

Zařízení
Mikrosítový bubnový filtr, typ 6FBB
Akce
Bekecsaba, Maďarsko
Počet
4 ks
Popis aplikace
Mikrosítové bubnové filtry určeny k filtraci vody v ČOV, terciární dočištění.

Průtok
180 l/s
Látkové zatížení

25 mg/l
Filtrační tkanina
40 μm

Zařízení
Česle pásové, typ 800_CP_3250_Z
Akce
Sazovice, Česká republika
Počet
1 ks

Popis aplikace
Zařízení je použito pro předčištění odpadních vod přitékajících na ČOV.
Průtok
110 l/s
Průlina pásu

15 mm

Zařízení
Diskový filtr, typ 16FDG_B
Akce
ČOV Casnigo, Itálie
Počet

2 ks

Popis aplikace
Diskové filtry určeny k filtraci vody v ČOV.
Látkové zatížení

60 mg/l
Filtrační tkanina
10 μm, PES

Zařízení
Diskový filtr, typ 30FDG_B
Akce
ČOV Indie
Počet
2 ks

Popis aplikace
Diskové filtry určeny k filtraci vody v ČOV, umístění za SBR.
Látkové zatížení

20 mg/l
Filtrační tkanina
10 μm

Průmysl

Zařízení
Mikrosítový bubnový filtr, typ 5FBO
Akce
Paper Mill – Penang, Malajsie
Počet
1 ks

Filtrační tkanina
40 μm

Průtok

138,88 l/s

Látkové zatížení

100 mg/l

Popis aplikace
Odstraňování jemných vláken z odpadních vod přitékajících z výrobního procesu.
Jelikož jemná papírová vlákna tvoří v papírovém průmyslu značný podíl nečistot v odpadní
vodě, snížením jejich počtu ve vysokém procentu dochází i k významnému snížení znečištění.
Po vyčištění se voda vrací zpátky do procesu a pomáhá uživateli minimalizovat spotřebu
energie. Zařízení je nenáročné na spotřebu vody, jelikož k oplachu využívá již vyčištěnou
vodu z filtračního procesu.

 

Zařízení
Mikrosítový bubnový filtr, typ 6FBO_atyp
Akce
Cukrovar a lihovar Tereos TTD, Dobrovice, Česká republika
Počet
2 ks
Popis aplikace
Mikrosítové bubnové filtry v cukrovaru a lihovaru slouží k zachycení anaerobního kalu.

Průtok
138,88 l/s
Látkové zatížení

720 mg/l
Filtrační tkanina
500 μm, PA

Zařízení
Flotátor
Akce
Opavia – LU, Česká republika
Počet
1 ks

Popis aplikace
Flotátor o průměru 7 m čistí vodu z provozu výroby cukrovinek a oplatků.
Hydraulické zatížení
5,6 l/s

Zařízení
Diskový filtr, typ 6FDB
Akce
Nablus, Palestina
Počet
1 ks
Popis aplikace
Diskový filtr zde slouží k čištění vody na zavlažování.

Průtok
41,6 l/s
Látkové zatížení

20 mg/l
Filtrační tkanina
10 μm

Zařízení
Česle šroubové přímé, typ 400_CSP_600_O
Akce
Masna Gbely, Česká republika
Počet
1 ks
Popis aplikace
Česle filtrují vodu ze zpracování kuřat. Voda je extrémně zatížená krví, peřím a ostatními zbytky.

Průtok
11 l/s
Filtrační síto
3 mm

Zařízení
Multifunkční zařízení, typ MZ_II_60
Akce
Duslo Šala, Slovensko
Počet
1 ks
Průtok
60 l/s

Popis aplikace
Multifunkční zařízení je umístěno ve výrobním závodě a slouží k mechanickému předčištění. Společnost se zabývá především produkcí průmyslových hnojiv, gumárenských chemikálií, disperzí, lepidel a výrobků hořčíkové chemie.

Zařízení
Mikrosítový bubnový filtr 5 BMF 10-B2
Akce
ZOO Lešná, Česká republika
Počet

1 ks
Popis aplikace
Mikrosítový filtr je určen k filtraci vody používané ve výběhu lachtanů.

Průtok
12 l/s
Látkové zatížení
30 mg/l, po filtraci do 10 mg/l
Filtrační tkanina
40 μm

Zařízení
Mikrosítový bubnový filtr, typ 5FBO
Akce
papírna Metsä Tissue Düren
Počet
1 ks
Popis aplikace
Diskové filtry určeny k filtraci vody v ČOV.

Průtok
16,6 l/s
Látkové zatížení

30 mg/l
Filtrační tkanina
20 μm

Rybářství

Zařízení
Mikrosítový bubnový filtr, typ 15 BMF 30-B2
Akce
Rybí farmy, Chile
Počet
20 ks

Popis aplikace
Mikrosítový  bubnový filtr je určen k filtraci vody používané v chovu ryb. Některé filtry jsou použity k filtraci znečištěné vody na odtoku z farem.
Filtrační tkanina
40 μm

Zařízení
Mikrosítový bubnový filtr, typ 1FBO_atyp
Akce
jezírka
Počet
1 ks

Popis aplikace
Mikrosítové bubnové filtry jsou využívány k filtraci vody z jezírka.
Látkové zatížení

25 mg/l
Filtrační tkanina
40 μm

Zařízení
Mikrosítový bubnový filtr, typ 5_BMF_10_O
Akce
Rybářství Pohořelice
Počet
1 ks
Popis aplikace
Mikrosítový bubnový filtr je zde využíván k čištění vody z líhní.

Průtok
7 l/s
Látkové zatížení

40 mg/l
Filtrační tkanina
20 μm

Sektorové katalogy