Membránové systémy


Kontejnerová úpravna vody MINT-ConTech

 

 

ConTech-a.19

Kontejnerová úpravna vody MINT-ConTech

Komplexní řešení úpravy vody pro široké spektrum povrchových a podzemních zdrojů vody. Integruje klasické a membránové procesy a sofistikovaný řídící systém do kontejnerového uspořádání. Umožňuje přípravu pitné vody v nejvyšší kvalitě, autonomní a bezpečný provoz, velmi rychlou instalaci a uvedení do provozu. 

Funkce

 • MINT-ConTech umožňuje odstranění běžných nežádoucích složek ze surové vody (železo, mangan, arsen, sulfan, huminové a další organické látky) i dokonalé odstranění nerozpuštěných látek, mikro-plastů, bakterií a virů bez použití chemických látek, což běžné konvenční technologie neumožňují.
 • MINT-ConTech využívá unikátní softwarové nástroje pro autonomní řízení a nastavování optimálních provozních podmínek při variabilitě nátoku bez zásahu operátorů. Softwarové nástroje kontrolují spolehlivost, bezpečnost, ekonomiku provozu včetně pravidelného servisu a údržby.
 • MINT-ConTech se uplatní jako zdroj vody pro menší aglomerace nebo průmyslové zóny, jako záložní zdroj pro případ havárie nebo opravy, nebo jako mobilní zdroj vody.

Výhody

 • Komplexní řešení úpravy podzemních a povrchových vod
 • Možnost jednoduché modifikace unifikované technologie dle složení surové vody a aplikace
 • Odstraňuje i nežádoucí látky, které běžné konvenční technologie neumí řešit. 
 • Plně automatický provoz se vzdálenou správou
 • Inteligentní softwarové nástroje pro optimální, spolehlivý a bezpečný provoz.
 • Zateplený a klimatizovaný kontejner pro celoroční venkovní provoz
 • Mobilní a rychlá instalace

Princip a procesy

MINT-ConTech může být modifikována dle konkrétního složení surové vody, aplikace a požadavků zákazníka. Obvyklá skladba technologické linky obsahuje:

 • ČERPÁNÍ – vlastní podávací čerpadlo, řízené frekvenčním měničem, zajišťuje požadovaný průtok surové vody technologickou linkou.
 • MEDIA FILTRACE – jedno až dvou-stupňová media-filtrace s automatickou chemickou předúpravou nátoku, filtrací a proplachem. Filtraci lze variabilně modifikovat různým typem náplní na konkrétní aplikace. 
 • ULTRAFILTRACE – proces dokonale odstraňuje nerozpuštěné látky (řádově lépe než klasické separační procesy), zákal, mikro-organické látky, koloidy, upravuje barvu a odstraňuje bakterie a viry. Systém umožňuje kombinaci s in-line koagulací pro odstranění specifických organických látek, chemickou předúpravu nátoku a automatický režim čištění membrán. Automaticky provádí kontrolu neporušitelnosti membrán, čímž zajišťuje požadovanou kvalitu a bezpečnost provozu. 
 • DEZINFEKCE – druhotná dezinfekce produktové vody po ultrafiltraci může být zajištěna střednětlakou UV lampou nebo automatickým dávkováním dezinfekce.
 • ODDĚLENÉ CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ – garantuje automaticky řízené dávkování chemikálií, bezpečné uskladnění a snadnou obsluhu chemikálií bez negativního vlivu na technologickou linku a její životnost.  
 • NEUTRALIZACE – kyselé a zásadité odpadní vody z chemického proplachu membrán jsou automaticky neutralizovány a je možné je bezpečně vypouštět.

Materiály ke stažení v pdf

Kontejnerová úpravna vody MINT-ConTech

Modulární rámové
ultrafiltrační jednotky
MINT-UF

 

NWG_MINT-UF_a.8

MINT-UF je filtrace pro 21. století

Ultrafiltrační jednotky MINT-UF integrují více technologických procesů do společného rámového provedení. Konkrétní procesy jsou navrženy dle požadavků aplikace a zákazníka. Inteligentní softwarové nástroje IQ-MINT a MINT-eBook autonomně řídí bezpečnost provozu a kontrolují minimální provozní náklady, servis a údržbu.

 

Funkce

 • Ultrafiltrace je moderní řešení pro úpravu povrchových i podzemních vod.
 • Filtrace a dezinfekce v jednom stupni nabízí dokonalou separaci nerozpuštěných látek, zákalu, mikroorganických a koloidních látek, mikro-plastů, bakterií a virů.
 • Kombinace chemické předúpravy nátoku (úprava pH, oxidace, koagulace) a ultrafiltrace umožňuje separaci dalších nežádoucích látek.
 • Ultrafiltrace je moderní řešení filtrace v úpravě pitných vod, průmyslu, energetice, potravinářství nebo jako předúprava před reverzní osmózou.
 • Ultrafiltrace nabízí účinnou recyklaci procesních a odpadních vod.

MINT – Membránové inteligentní technologie

Ultrafiltrační jednotky MINT-UF jsou navrhovány v souladu s konceptem „Membránových inteligentních technologií“, který kombinuje chytrý design s pokročilým softwarem řídícího systému. Cílem je přinášet zákazníkům ultrafiltrační jednotky s maximální výtěžností, bezpečným provozem, minimálními provozními náklady a autonomní kontrolou provozu i údržby.

Přednosti

 • Kombinace více procesních modulů do společné rámové jednotky.
 • Minimální požadavky na zastavěný prostor.
 • Rámové uspořádání zajišťuje jednoduchou manipulovatelnost a rychlou instalaci.
 • Vzdálená správa přes webové nebo mobilní rozhraní.
 • Samoučící se řídící SW IQ-MINT reaguje na změny v nátoku a zajišťuje maximální recovery a zároveň bezpečnost provozu.
 • Elektronická servisní knížka MINT-eBook minimalizuje starosti s provozem.
 • Kvalitní komponenty od renomovaných výrobců.
 • Vyzkoušejte si MINT-UF „na vlastní“ vodu! Zapůjčíme Vám jednotku a pomůžeme s pilotáží přímo u Vás.

Variabilita

 • Kapacita a procesní moduly v rámovém uspořádání MINT-UF na míru požadavkům aplikace a zákazníka.
 • Prostorová variabilita skladby jednotlivých rámů umožňuje instalaci do stísněných prostorů. 

Materiály ke stažení v pdf

MINT – Membránové inteligentní technologie

Recyklace pracích vod
z pískových filtrů

 

 

NWG-MINT_Pool-a.13

Rámové jednotky MINT-Pool jsou určeny k recyklaci odpadních vod z praní pískových filtrů pro bazény, aquaparky a wellness provozy. 

Uspořte recyklací 75 % vody a 60 % tepla. Recyklace bazénových vod šetří Vaše provozní náklady a životní prostředí.

Funkce

 • Vody z praní pískových filtrů a z přelivu bazénů jsou akumulovány a recyklovány automatickou jednostupňovou ultrafiltrační jednotkou MINT-Pool, která je s procesy předúpravy a doúpravy integrována do společné technologie.
 • Kaskáda procesů úpravy vody s několika dezinfekčními bariérami garantuje zcela bezpečnou recyklovanou vodu.
 • 75 % úspora vody a 60 % úspora tepla dělá z MINT-Pool investici s minimální dobou návratnosti.  

MINT – Membránové inteligentní technologie

Technologie MINT jsou navrhovány v souladu s konceptem „Membránových inteligentních technologií“, který kombinuje chytrý design s pokročilým softwarem řídícího systému. Cílem je přinášet zákazníkům recyklační jednotky s maximální výtěžností, bezpečným provozem a minimálními provozními náklady.

Přednosti

 • Návratnost investice do 3 let!
 • Jednostupňová recyklační jednotka sdružuje několik procesů do společného technologického systému s plně automatickým zařízením.
 • Více bariérová dezinfekce garantuje hygienickou bezpečnost produktu.
 • Rámové uspořádání zajišťuje jednoduchou manipulovatelnost a rychlou instalaci.
 • Kompaktnost a minimální požadavky na zastavěný prostor
 • Vzdálená správa přes webové nebo mobilní rozhraní.
 • Samoučící se řídící software IQ-MINT reaguje na změny v nátoku a zajišťuje maximální výtěžnost a zároveň bezpečnost provozu.
 • Elektronická servisní knížka MINT-eBook minimalizuje starosti s provozem.
 • Kvalitní komponenty od renomovaných výrobců.
 • Vyzkoušejte si MINT-Pool „na vlastní“ vodu! Zapůjčíme Vám jednotku a pomůžeme s pilotáží přímo u Vás.

Variabilita

 • Nabízíme tři výkonové kapacity jednotek MINT-Pool, které pokrývají většinu provozů – od menších areálů až po aquaparky.
 • MINT-Pool je možné modifikovat tak, aby skladba procesů zcela odpovídala požadavkům aplikace nebo německé normě DIN 19645. 

Materiály ke stažení v pdf

Recyklace pracích vod z pískových filtrů

Katalogy ke stažení

Potřebujete více informací? Kontaktujte náš tým.