Dotační projekty

PROJEKTY REALIZOVANÉ S PODPOROU EVROPSKÉ UNIE

Naše společnost využívá finanční podpory EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Operačního programu Zaměstnanost, pomocí nichž usilujeme o posílení konkurenceschopnosti a rozšíření odborných znalostí zaměstnanců.

_____

Název projektu B2B založení pobočky IN-EKO TEAM INDIA LTD
Registrační číslo projektu 280902/2022-ČRA

_____

Název projektu Trend výzva 1: Inteligentní filtrace terciárního dočištění odpadních vod pomocí super textilií a nano membrán
Registrační číslo projektu FW01010306

_____

Název projektu Trend výzva 3: Vývoj a validace modulárního řešení pro dočištění a recyklace odtoků ČOV
Registrační číslo projektu FW03010226

_____

Název projektu Diskový filtr s podtlakovým čištěním
Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019725

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj Diskového filtru s podtlakovým čištěním s použitím principů, které je možno chránit užitným vzorem nebo patentem, splňující požadavky trhu na maximální funkčnost a minimalizaci výrobních nákladů při respektování energetických a sociálních faktorů.

_____

Název projektu Zavedení výroby Lamelového dehydrátoru kalů
Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0025737

Projekt je zaměřen na produktovou inovaci – zavedení výroby nového zařízení Lamelového dehydrátoru kalů ČOV. Nově se firma také zaměří na kalové hospodářství ČOV.

Součástí projektu je i organizační inovace – zavedení jednotného informačního systému.

_____

Název projektu HIPPO – Dvoustupňové mechanické předčištění
Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0020092

Hlavním cílem projektu je zavedení standardní výroby nového produktu – dvoustupňového mechanického předčištění – HIPPO. Toto zařízení je chráněno užitným vzorem UV0808CZ.

_____

Název projektu Zahraniční veletrhy a výstavy v roce 2020
Registrační číslo projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016533

Projekt je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti firmy na tuzemském i zahraničním trhu.

Součástí programu je účast na následujících veletrzích:

Ecomondo Rimini 2020

Ecomondo

V RÁMCI PROGRAMŮ OP PIK A OPZ
NAŠE SPOLEČNOST DOKONČILA NÁSLEDUJÍCÍ PROJEKTY:

Název projektu Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – IN-EKO TEAM s.r.o.
Registrační číslo projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0011882

Projekt je zaměřen na patentovou ochranu výsledků výzkumné a vývojové činnosti firmy IN-EKO TEAM s.r.o.,

_____

Název projektu Výzkum a vývoj strojní dehydratace kalů ČOV
Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0001526

V rámci programu OP PIK Aplikace plánujeme výzkum a vývoj strojního zařízení na dehydrataci kalů ČOV s použitím principů, které je možno chránit užitným vzorem nebo patentem.

_____

Název projektu Zahraniční veletrhy a výstavy v roce 2018 – 2019
Registrační číslo projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013049

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naše firma využívá spolufinancování EU. V souladu s cíli programu OP PIK Marketing usilujeme o získání dotace na projekt zaměřený na posílení konkurenceschopnosti firmy.

Součástí programu je účast na následujících veletrzích:

Ecomondo Rimini 2018
Ecomondo Rimini 2019
Aquatech Amsterdam 2019

_____

Název projektu HIPPO – dvoustupňové mechanické předčištění
Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009636
Název projektu Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0011882

V rámci programu OP PIK Inovace plánujeme zavedení standardní výroby nových produktů – v současné době se jedná o dvoustupňové mechanické předčištění HIPPO. Tento program rovněž využíváme k ochraně práv průmyslového vlastnictví.

Název projektu Zahraniční veletrhy a výstavy v roce 2015 – 2016
Registrační číslo projektu CZ.01.2.111./0.0/0.0/15_016/0001240

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naše firma využila spolufinancování EU. V souladu s cíli programu OP PIK Marketing nám byla poskytnuta dotace na projekt zaměřený na posílení konkurenceschopnosti firmy.

Na základě projektu jsme se zúčastnili těchto veletrhů.

Aquatech Amsterdam 2015
IFAT Mnichov 2016
Weftec New Orleans 2016

_____

Název projektu Zahraniční veletrhy a výstavy v roce 2017 – 2018
Registrační číslo projektu CZ.01.2.111./0.0/0.0/16_047/0007848

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naše firma využívá spolufinancování EU. V souladu s cíli programu OP PIK Marketing jsme realizovali projekt zaměřený na posílení konkurenceschopnosti firmy.

Součástí programu je účast na následujících veletrzích:

Drinktec Mnichov 2017
Ecomondo Rimini 2017
IFAT Mnichov 2018

_____

Název projektu Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví II
Registrační číslo projektu CZ.01.1.02./0.0/0.0/17_206/0013103

V souladu s cíli programu OP PIK Inovace nám byla poskytnuta dotace na projekt zaměřený na posílení konkurenceschopnosti firmy.

Název projektu Nový diskový filtr s průměrem filtračního disku větším než 2 m
Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000536

V rámci programu OP PIK Inovace jsme zavedli standardní výrobu nového produktu – diskového filtru s průměrem filtračního disku 2,2 m.

_____

Název projektu Rozšíření odborných znalostí administrativních pracovníků
Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003815

V rámci Operačního programu Zaměstnanost jsme realizovali projekt za účelem zvýšení odborné úrovně znalostí a dovedností administrativních pracovníků firmy a opakované školení svářečů.