Dotační projekty

PROJEKTY REALIZOVANÉ S PODPOROU EVROPSKÉ UNIE

Naše společnost využívá finanční podpory EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Operačního programu Zaměstnanost, pomocí nichž usilujeme o posílení konkurenceschopnosti a rozšíření odborných znalostí zaměstnanců.

 

Název projektu Výzkum a vývoj strojní dehydratace kalů ČOV
Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0001526

V rámci programu OP PIK Aplikace plánujeme výzkum a vývoj strojního zařízení na dehydrataci kalů ČOV s použitím principů, které je možno chránit užitným vzorem nebo patentem.

_____

Název projektu Zahraniční veletrhy a výstavy v roce 2018 – 2019
Registrační číslo projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013049

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naše firma využívá spolufinancování EU. V souladu s cíli programu OP PIK Marketing usilujeme o získání dotace na projekt zaměřený na posílení konkurenceschopnosti firmy.

Součástí programu je účast na následujících veletrzích:

Ecomondo Rimini 2018
Ecomondo Rimini 2019
Aquatech Amsterdam 2019

_____

Název projektu HIPPO – dvoustupňové mechanické předčištění
Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009636
Název projektu Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0011882

V rámci programu OP PIK Inovace plánujeme zavedení standardní výroby nových produktů – v současné době se jedná o dvoustupňové mechanické předčištění HIPPO. Tento program rovněž využíváme k ochraně práv průmyslového vlastnictví.

 

V RÁMCI PROGRAMŮ OP PIK A OPZ
NAŠE SPOLEČNOST DOKONČILA NÁSLEDUJÍCÍ PROJEKTY:

 

Název projektu Zahraniční veletrhy a výstavy v roce 2015 – 2016
Registrační číslo projektu CZ.01.2.111./0.0/0.0/15_016/0001240

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naše firma využila spolufinancování EU. V souladu s cíli programu OP PIK Marketing nám byla poskytnuta dotace na projekt zaměřený na posílení konkurenceschopnosti firmy.

Na základě projektu jsme se zúčastnili těchto veletrhů.

Aquatech Amsterdam 2015
IFAT Mnichov 2016
Weftec New Orleans 2016

_____

Název projektu Zahraniční veletrhy a výstavy v roce 2017 – 2018
Registrační číslo projektu CZ.01.2.111./0.0/0.0/16_047/0007848

V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naše firma využívá spolufinancování EU. V souladu s cíli programu OP PIK Marketing jsme realizovali projekt zaměřený na posílení konkurenceschopnosti firmy.

Součástí programu je účast na následujících veletrzích:

Drinktec Mnichov 2017
Ecomondo Rimini 2017
IFAT Mnichov 2018

_____

Název projektu Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví II
Registrační číslo projektu CZ.01.1.02./0.0/0.0/17_206/0013103

V souladu s cíli programu OP PIK Inovace nám byla poskytnuta dotace na projekt zaměřený na posílení konkurenceschopnosti firmy.

Název projektu Nový diskový filtr s průměrem filtračního disku větším než 2 m
Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000536

V rámci programu OP PIK Inovace jsme zavedli standardní výrobu nového produktu – diskového filtru s průměrem filtračního disku 2,2 m.

_____

Název projektu Rozšíření odborných znalostí administrativních pracovníků
Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003815

V rámci Operačního programu Zaměstnanost jsme realizovali projekt za účelem zvýšení odborné úrovně znalostí a dovedností administrativních pracovníků firmy a opakované školení svářečů.